O nás

Počiatky a prvé roky činnosti múzea sú neodmysliteľne späté s osobou Andreja Čepiššáka. S myšlienkou na založenie múzea vyšiel hneď potom, ako sa mu podarilo zachrániť pred vyhodením niekoľko cenných olejomalieb zo 17. a 18. storočia a časť archívu mesta Stará Ľubovňa, ktorý sa v lete 1953 rozhodli vtedajší funkcionári vyviezť do zberu. Múzeum oficiálne vzniklo 19. mája 1956. Začiatkom roku 1957 započal so zhromažďovaním materiálu pre budúce múzeum. Na poschodí budovy č. 5 na námestí v Starej Ľubovni vznikol v roku 1958 prvý depozitár múzea. Od 1. februára 1959 bol Andrej Čepiššák ustanovený za riaditeľa múzea na plný úväzok, a tak sa mohol plne venovať svojmu rodiacemu sa dielu. Prvé expozície v renesančnom arkádovom dome č. 12 (tzv. Güntherov dom) na námestí boli verejnosti sprístupnené 1. decembra 1960. Po istom čase prišiel Andrej Čepiššák s návrhom započať s renovačnými prácami na hrade Ľubovňa a po ich dokončení ho využívať na muzeálne účely. V rokoch 1964 – 1965 sa na hrade začalo s opravami najzachovalejšej časti hradu – ranobarokového paláca, tzv. paláca Lubomirských. Dňa 12. júna 1966 boli expozície histórie, remesiel a národopisu sprístupnené verejnosti.

V druhej polovici sedemdesiatych rokov rozvíja múzeum činnosť hlavne v oblasti národopisu a histórie novodobých dejín. Výsledky práce boli využité pri tvorbe expozície ľudovej architektúry a bývania, ktorá bola verejnosti postupne sprístupňovaná od roku 1985. V expozícii je umiestnených 25 objektov ľudovej architektúry – obytné domy, technické a hospodárske stavby a jej dominantou je vzácna národná kultúrna pamiatka – drevený gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833.

Úspešným pokračovaním obnovných prác na hrade bola obnova veže, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1999 – 2003. V súčasnosti prebieha obnova renesančného paláca. Návštevníci hradu si môžu v súčasnosti prezrieť expozíciu stavebného vývoja hradu, dobového bývania, cechov a remesiel, sakrálneho umenia, vozovňu, expozíciu venovanú posledným majiteľom hradu Ľubovňa – šľachtickej rodine Zamoyských a najnovšiu expozíciu dejín hradu s názvom Sedem storočí hradu Ľubovňa. Počas sezóny sa na hrade uskutočňujú kultúrne podujatia s historickým šermom, podujatia pre deti a mládež a koncerty.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>