Archív značky: okuliare

História okuliarov

História okuliarov - slnečné okuliare, dioptrické okuliare, rámy na okuliare

Okuliare sú jeden z tých kľúčových vynálezov, ktorý zabezpečoval prevahu Európy z hľadiska technického pokroku v stredoveku. Ekonomický historik David Landes poukazuje vo svojej knihe “Bohatstvo a chudoba národov“ na to, že vynález okuliarov má vplyv na pracovný život a tým aj na zvyšovanie pracovných miest, ktoré sú závislé na dobrom zraku.

Práve vďaka tomuto vynálezu sa počet pracovných miest  viac ako zdvojnásobil. Okuliare boli dôležité pre spisovateľov, vydavateľov, nástrojárov, tkáčov či kovorobotníkov. Zdvojnásobenie počtu pracovných miest  v špecializovaných technických profesiách predstavuje zdvojnásobenie kvalifikovaných pracovníkov. Okrem toho okuliare vytvárali podmienky pre výrobu presnejších a dokonalejších nástrojov, čo vytváralo podmienky na výrobu komplexných strojov a prispievalo tak k technickému pokroku.

Už filozof René Descartes povedal: “ Kvalita nášho života závisí od našich zmyslov. Najkomplexnejší z nich je zrak.  Preto vynálezy, ktoré zlepšujú jeho výkon, patria medzi najužitočnejšie.

Sociálny a kultúrny význam

Okuliare, platí to čiastočne aj dnes, sú znamením inteligencie. A to ako v pozitívnom, tak aj v negatívnom zmysle slova. Tieto predsudky  pochádzajú z čias, keď si okuliare, vďaka ich cene, si mohli dovoliť iba ekonomicky lepšie situovaní ľudia, čo boli väčšinou ľudia, ktorí mali dostatočné finančné prostriedky na získanie vysokoškolského vzdelania. Toto bolo aj motívom Červených Kmérov, za ich vlády v Kambodži, aby prenasledovali intelektuálov ako potenciálnych nepriateľov komunistického roľníckeho štátu.

Počet užívateľov okuliarov stále rastie. Podľa štatistických zistení z r.2008 len v Nemecku až 62% percent obyvateľov starších ako 16 rokov potrebuje vizuálnu korekciu. Z toho o 8 % viac žien ako mužov. V čase prvého prieskumu v r.1952 to bolo iba 43 %.

Slnečné okuliare

Predchodcami okuliarov boli predmety, ktoré mali za úlohu chrániť oči pred slnečným žiarením. Boli to kúsky zvieracích kostí alebo kúsky kôry s úzkymi otvormi pre oči. Používali ich obyvatelia na ďalekom severe, v Ázii a Amerike.

Prvé slnečné okuliare, respektíve ich vzdialení predkovia, sa objavili v Číne koncom XII. storočia. Používali ich sudcovia, ktorí si nimi chránili oči pred svedkami, aby títo nevideli výraz v ich očiach. Rovako pomáhali utajiť ich postoj pri vynesení rozsudku. V Číne sa slnečné okuliare stali známe za vlády dynastie Ming /1368-1644 /.

Prvú komerčnú objednávku slnečných okuliarov asi 200 000 ks uskutočnil Napoleon počas egyptskej výpravy /1798-1801 /. Nariadil ,aby sa vo výstroji každého vojaka nachádzali tmavo sfarbené sklá, pretože veľa vojakov trpelo poškodením zraku prudkým africkým slnkom. Toto poškodenie malo často trvalé následky, prejavujúce sa ako šedý zákal.

Okuliare na čítanie.

Predchodcami dioptrických okuliarov na čítanie boli nástroje na zlepšenie zraku. Na tento účel sa využívali leštené kryštály alebo sklenené figúrky na jedno oko.

Aj keď neexistujú presné údaje o vynájdení prvých dioptrických okuliarov, prvý písomný doklad o ich existencii pochádza z roku 1289. Predpokladá sa, že okuliare boli vynájdné v roku 1284 v Taliansku.

O určenie toho, kto je skutočným autorom tohto veľmi užitočného vynálezu slúžiacemu všetkým ľuďom sa viedli dlhé diskusie a spory. V knihe “Vysvetlenie tajomných vecí” z roku 1240 sa uvádza: ”Keď  v Číne starí ľudia pociťovali závraty a zhoršilo sa ich videnie, dali si pred oči au-Tai. Tvary písmen nadobudli ostrosť a jasnosť.” Nedávne výskumy však ukázali, že táto pasáž bola do knihy vložená až v XV. storočí. Od r. 1300 stanovy cechu benátskych sklárov na riadili výrobu skiel, označovaných ako optické šošovky. Tým sa zamedzilo šíreniu odporúčaných falošných krištáľovo čistých skiel.

Prvé okuliare s rámom sa objavili v XVII. storočí. Boli to ľahké tenké strieborné rámy, so sklami s dioptrickými šošovkami. Ako prvé okuliare s rámami boli takzvané monokle. Vývoj rámov pokračoval až do súčasnej podoby.

Prvé bifokálne šošovky vynašiel Benjamin Franklin v XIX.storočí. Tento vynález umožňuje používať jedny okuliare ako do diaľky, tak i na čítanie. Umožňuje to konštrukcia optickej šošovky. Jej horná časť zabezpečuje dobré videnie do diaľky, spodná na krátku vzdialenosť. Moderným pokračovaním bifokálnych šošoviek sa stali progresívne šošovky. Zabezpečujú prechod dioptrií uložených vo vnútri objektívu, pričom vonkajší povrch ostáva hladký. Tým zabezpečujú estetický vzhľad.

Moderné technológie umožňujú vyrábať dioptrické okuliare s vysokým stupňom presnosti na základe špecifických vlastností oka, rovnako ako šošovky pre astigmatické a spherocylindrické oči.

Ďalší pokrok predstavujú šošovky so schopnosťou meniť sfarbenie v závislosti od intenzity svetelných a ultrafialových lúčov.

Vo väčšine prípadov môžeme rozdeliť oči do troch skupín:

  • A/ Emetropické, to znamená normálne zdravé oči. Ich nositeľ vidí pozorované predmety jasne, ostro, bez  pocitu napätia. Túto schopnosť si oči zachovávajú aj pri náhlej zmene vzdialenosti pozorovaných predmetov. Zabezpečuje to šošovka, ktorá láme svetelné lúče tak, aby dopadli priamo na sietnicu. Táto schopnosť sa poškodením, vrodenými chybami alebo vekom znižuje.
  • B/ Krátkozraké oči  zabezpečujú ostré a jasné videnie len na krátku vzdialenosť. Je to spôsobené tým, že šošovka láme svetelné lúče tak, že obraz pozorovaného predmetu sa nepremietne na sietnici ale pred ňou. Preto krátkozraký človek nevidí vzdialené predmety vôbec alebo len nejasne.
  • C/ Ďalekozraké oči poskytujú jasné a ostré videnie vzdialených predmetov. Čiže sa dostavuje opačný problém ako pri krátkozrakosti. V tomto prípade šošovka láme svetelné lúče tak, že obraz pozorovaného predmetu sa premietne za sietnicou.

Tieto refrakčné chyby, uvedené v bodoch B a C sa eliminujú pomocou optických šošoviek alebo dioptrických okuliarov.

Bezpečnostné okuliare.

Okuliare sú používané v rôznych oblastiach života. Chránia oči pred zranením a škodlivými vplyvmi ako sú chemikálie, žiarenie, iskry alebo rôzne nečistoty. V závislosti na aplikácii môžu byť okuliare vybavené efektom lomu podľa požiadaviek bezpečnostného predpisu. Sú predmetom určitých funkčných a kvalitatívnych požiadaviek stanovených kritériami kvality. Vo všeobecnosti platia pre používanie ochranných okuliarov, patriacich do kategórie ochranných prostriedkov, všetky predpisy stanovené zákonom. Tieto sú taxatívne vymenované v dokumente Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Vo vojenskej oblasti, existujú rôzne bezpečnostné normy, podľa ktorých je kvalita okuliarov  definovaná a stanovená napríklad v obvyklom štandarde ANSI Spojených štátov alebo štandarde STANAG NATO.

Funkciu ochranných okuliarov plnia tiež aj športové okuliare ako napr. plavecké alebo cyklistické okuliare. Do kategórie ochranných okuliarov patria i takzvané Paukbrillen, ktoré sa nosia pri narábaní s ostrými zbraňami.

Medzi ochranné okuliare zaraďujeme i slnečné okuliare, ako ľahšiu formu z hľadiska ich materiálového prevedenia.

Športové okuliare

Najmä pri športových aktivitách patrí bezpečnosť medzi priority aj pri výrobe ochranných okuliarov. Špeciálne vodné športové okuliare majú účinné tvárové tesnenie, ktoré chráni oči pred vodou a vetrom. Nastaviteľné sedielka s gumovou rukoväťou poskytujú pevné a bezpečné ukotvenie. Ich často veľmi širokouhlé objektívy poskytujú široké zorné pole. Vzhľadom k veľmi účinnému tesneniu sú okuliare vybavené vetracím systémom, ktorý zabraňuje zahmlievaniu skiel. Športové okuliare musia byť vyrobené z nerozbytných materiálov. Rovnako to platí aj pre rámy, ktoré musia byť odolné voči zlomeniu. Okuliare na vodné športy sú často vybavené pružnou záložnou páskou, ktorá zabraňuje ich strate.

Špeciálnu kategóriu športových okuliarov tvoria dioptrické okuliare, ktoré sa dodávajú podĽa individuálnych požiadaviek užívateľa a ktoré poskytujú flexibilitu a pohodlie. Tieto okuliare však patria do vyššej cenovej kategórie. Vnútorné bezpečnostné predpisy však pripúšťajú aj alternatívne riešenie, ktoré spočíva v tom, že šošovky sa jednoducho priskrutkujú z vnútornej strany na sklá okuliarov.

Lyžiarske okuliare

Lyžiarske okuliare spĺňajú v plnom rozsahu požiadavky kladené na dokonalú ochranu očí. Sneh nielen odráža slnečné lúče, ale aj znásobuje ich intenzitu. Preto všetky ochranné okuliare používané pri zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach alebo snowboardingu chránia oči pred poškodením slnečnými lúčami. Lyžiarske okuliare musia však spĺňať aj ďalšie požiadavky. Zaručujú dobrú viditeľnosť aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Napríklad pri zamračenej oblohe aj pri snežení. V neposlednom rade chránia oči pred chladom a vetrom. Sú odolné proti nárazom a majú dobrú priľnavosť k tvári. Dobre sedia aj pod helmou.

OZNAM – Národná bločková lotéria

V priebehu mesiaca september 2013 bola v Slovenskej republike spustená Národná bločková lotéria (ďalej NBL). NBL je lotériová hra podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je definovaná ako „štátna lotéria – lotéria pokladničných dokladov“.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni (ďalej ĽM) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a nevykonáva podnikateľskú činnosť. Nevzniká mu povinnosť evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej ERP), ktoré by spĺňali požiadavky kladené zákonom č. 289/2008 Z. z. (vymedzené v § 4 zákona o ERP) o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom znení , najmä DKP (daňový kód elektronickej registračnej pokladnice), dátum vyhotovenia pokladničného dokladu, čas vyhotovenia pokladničného dokladu, celkovú sumu platenej ceny na pokladničnom doklade a ochranný znak.

Na naše oči sa kladú vysoké nároky, keďže požiadavky na ne sa menia podľa jednotlivých situácií: práca s počítačom, outdoorové športové aktivity, slnečné svetlo, videnie v tme. Na čo si potrebujete dávať pozor? A čo robiť v prípade zranenia? Starajte sa o svoje oči – sú nenahraditeľné!  Keď si vyberiete správny rám na okuliare, máte predpísané správne dioptrické okuliare sú vám dokonale prispôsobené, len ťažko zbadáte, že ich nosíte. Ukážeme vám, ako sa správne starať o vaše okuliare. Zdravá výživa bohatá na vitamíny je rovnako dôležitá pre váš dobrý zrak. Táto časť vám poskytne informácie dôležité pre zdravie vašich očí a ponúkne vám niekoľko cenných rád, ako sa starať o vaše okuliare.

Registračné pokladnice ĽM sú certifikované a vybavené fiškálnou pamäťou, nie sú označené plombou a nebol im pridelený daňový kód pokladnice. Bločky z týchto pokladníc nie je možné zaregistrovať do lotérie.

Ďakujeme za pochopenie.

Nový historický objav

Najstarší zachovaný liehovar na Slovensku je v Starej Ľubovni

Historici objavili jeden z najpodrobnejších dokumentov o liehovarníctve na Slovensku

Zaujímavý objav sa podaril historikovi Miroslavovi Števíkovi z Ľubovnianskeho múzea. Z archívnych dokumentov, ktoré podrobne preskúmal vyplýva, že v Starej Ľubovni stojí najstarší zachovaný liehovar na Slovensku, postavený už v polovici 18. storočia. Ako kultúrne pamiatky sú na Slovensku evidované liehovary v Holíči a v Spišských Vlachoch, ktoré však vznikli až koncom 19., resp. na počiatku 20. storočia. Kamenný liehovar v Ľubovni je tak napríklad o viac než 100 rokov starší ako najstarší registrovaný liehovar v USA, kde sa vyrába svetoznáma whisky Jack Daniels (až v r. 1886).

Vzácny plán a ďalšie dokumenty, ktoré historik preložil, podrobne popisujú nielen časové súvislosti vzniku liehovaru, ale aj to, kde, a z akých surovín sa v Ľubovni pred cca 250 rokmi pálil alkohol. Už podľa záznamu z r. 1747 bola časť žita, pestovaného pod hradom, odovzdaná miestnym „gorzelnikom“ na pálenie „gorzalky“ (všeobecný názov pre lieh z pšenice a iných obilnín, z ktorého sa vyrába napr. vodka). Z toho vyplýva, že pravá „gořalka“ sa v Starej Ľubovni pálila už v prvej polovici 18. storočia, čo je skôr ako sa pôvodne predpokladalo.

Objav, ktorý mení dejiny liehovarníctva na Slovensku.

Najstaršia zachovaná kamenná pálenica v Ľubovni sa radí k jedinečným stavbám svojho druhu na území Slovenska! Kamenný liehovar z polovice 18. storočia patril hradnému panstvu. V tom čase prešlo podhradie Ľubovnianskeho hradu veľkou barokovou prestavbou. Ďalšie zmienky o liehovare sa uvádzajú pri opise hradu Ľubovňa v Uhorskom geografickom slovníku z roku 1851. Na starú tradíciu liehovarníctva neskôr nadviazala staroľubovnianska rodina Morgenbesserovcov.Podľa nájdených dokumentov mal liehovar štyri miestnosti, viedol do neho vodovod, a jeho súčasťou boli dve studne, i miestnosť na umývanie plodín. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Ide podľa všetkého o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska!

Dejiny Starej Ľubovne sú úzko prepojené s Poľskom. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dal do poľského zálohu 16 spišských miest a Ľubovniansky hrad sa stal na neuveriteľných 360 rokov administratívnym centrom založeného územia (od r. 1412 do r. 1772). Do záveru spomínaného obdobia podľa historika Miroslava Števíka spadá aj vznik najstaršieho známeho ľubovnianskeho liehovaru. Je preto veľmi pravdepodobné, že prví staroľubovnianski liehovarníci čerpali informácie o výrobe kvalitného liehu práve z Poľska, kde sa história jeho výroby stala otázkou národnej prestíže. Naši severní susedia už niekoľko rokov vedú s Ruskom historický i mediálny spor o pôvod vodky.

Zatiaľ čo Poliaci tvrdia, že vodka sa v ich krajine vyrábala už od konca 13. storočia, Rusi naopak posúvajú vznik „obilnej liehoviny“ podľa niektorých zdrojov na prelom 12. a 13. storočia. Doložené písomnosti zatiaľ datujú vznik prvého liehovaru v Rusku najskôr medzi roky 1448 a 1478. Pôvod vodky sa tak stáva predmetom vášnivých historických diskusií a zdĺhavého dokazovania, zatiaľ s nejasným víťazom.

Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob čistenia vašich okuliarov je pod tečúcou vodou s pridaním pár kvapiek prostriedku na umývanie riadu. Potom by ste ich mali vysušiť mäkkou bavlnenou handričkou. Váš optik vám rád ponúkne mikrovláknovú utierku, ktorá je vhodná pre čistenie vašich okuliarov, keď ste mimo domu.

Ak na čistenie šošoviek používate špeciálne vlhčené utierky, uistite sa, že sú dostatočne vlhké. Aby ste zabránili zahmlievaniu šošoviek, mali by ste po vyčistení vlhčenou utierkou taktiež utrieť šošovky do sucha čistou handričkou. Odolné nečistoty ako škvrny od oleja na vyprážanie sa dajú najlepšie odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov na sklo alebo u vášho optika v ultrazvukovom kúpeli.

Niekoľko dôležitých odporúčaní

  • Nikdy nevystavujte okuliare s plastovými šošovkami s povrchovou úpravou extrémnemu slnečnému svetlu pri vysokých teplotách (napríklad na palubovke auta zaparkovaného na slnku).
  • Najbezpečnejšie miesto pre vaše okuliare, keď ich nenosíte, je tvrdé púzdro. Chráni ich voči poškriabaniu, ohnutiu alebo slnku.
  • Nikdy neukladajte vaše okuliare na tvrdý povrch obrátené šošovkami nadol.
  • Používajte v zime prostriedok proti zahmlievaniu, aby ste zabránili zahmlievaniu šošoviek pri náhlej zmene teploty.

História prechádza do prítomnosti

Prvé správy o hostincoch, v ktorých sa podávali nápoje, siahajú do ďalekého stredoveku. Na území mesta Stará Ľubovňa, popri ceste do Poľska, stála po stáročia „taberna Krempak“, azda najznámejšia krčma na uhorsko-poľskom pohraničí! Existenciu krčmy potvrdzujú písomnosti z roku 1343. V tom istom roku povýšil uhorský kráľ Ľudovít Veľký Starú Ľubovňu na kráľovské mesto a Ľubovňanom, okrem iného, udelil právo na slobodnú krčmu. Tí v nej uplatňovali výčapné právo „pre svoj úžitok“.

Početnejšie záznamy o pivovarníctve či obchode s vínom v Starej Ľubovni sa zachovali už od 16. storočia. Jednoznačné doklady zachované od 18. storočia dokumentujú stáročnú tradíciu liehovarníctva v Starej Ľubovni, ktorá sa z podhradia pričinením rodiny Morgenbesserovcov časom preniesla priamo do mesta. Vo výrobe kvalitnej pálenky, nadväzujúcej na starú tradíciu, meranú tromi stáročiami, sa v meste pod hradom Ľubovňa pokračuje i v súčasnosti.

Raiszovci opäť na hrade!

Portréty hradného pána s manželkou po 150 rokoch opäť vystavené na hrade Ľubovňa!

Ľubovnianskym múzejníkom sa minulý týždeň v oblasti získavania exponátov podaril husársky kúsok . Na zahraničnej služobnej ceste v meste Baja (Maďarsko) sa riaditeľka múzea Mgr. Monika Pavelčíková a správca hradu Dr. Dalibor Mikulík stretli s potomkom šľachtického rodu hradu Ľubovňa po meči Georgesom Lublovárym (Ľubovniansko-hradským). Georges Lublováry je potomok Juraja Félixa Raisza, ktorý vlastnil hrad Ľubovňa v rokoch 1819 – 1880. Múzejníci sa z cesty nevrátili naprázdno. Georges Lublováry (t.č. žijúci v Luxembursku) daroval hradu Ľubovňa originálne slnečné okuliare pánov Juraja Félixa Raisza a jeho manželky Apolónie Teoke. Je veľmi dôležité spomenúť, že podoby týchto hradných pánov do roku 2008 neboli vôbec známe. Obrazy budú ihneď po reštaurátorských prácach vystavené v expozícii na hrade Ľubovňa. Manželský pár Raizsovcov je pochovaný ako jediný z hradných pánov priamo na hrade Ľubovňa, pred kaplnkou sv. Michala. Veľmi zaujímavá bola reakcia darcu Georgesa Lublováryho, ktorý po prevoze portrétov na hrad napísal kastelánovi hradu : „Som rád, že Félix a Apolónia sú opäť doma. Prajem im dobrú noc na hrade Ľubovňa. Je to prekrásny pocit vrátiť ich tam, kde prežili svoj život“.