Archív značky: objav

Nový historický objav

Najstarší zachovaný liehovar na Slovensku je v Starej Ľubovni

Historici objavili jeden z najpodrobnejších dokumentov o liehovarníctve na Slovensku

Zaujímavý objav sa podaril historikovi Miroslavovi Števíkovi z Ľubovnianskeho múzea. Z archívnych dokumentov, ktoré podrobne preskúmal vyplýva, že v Starej Ľubovni stojí najstarší zachovaný liehovar na Slovensku, postavený už v polovici 18. storočia. Ako kultúrne pamiatky sú na Slovensku evidované liehovary v Holíči a v Spišských Vlachoch, ktoré však vznikli až koncom 19., resp. na počiatku 20. storočia. Kamenný liehovar v Ľubovni je tak napríklad o viac než 100 rokov starší ako najstarší registrovaný liehovar v USA, kde sa vyrába svetoznáma whisky Jack Daniels (až v r. 1886).

Vzácny plán a ďalšie dokumenty, ktoré historik preložil, podrobne popisujú nielen časové súvislosti vzniku liehovaru, ale aj to, kde, a z akých surovín sa v Ľubovni pred cca 250 rokmi pálil alkohol. Už podľa záznamu z r. 1747 bola časť žita, pestovaného pod hradom, odovzdaná miestnym „gorzelnikom“ na pálenie „gorzalky“ (všeobecný názov pre lieh z pšenice a iných obilnín, z ktorého sa vyrába napr. vodka). Z toho vyplýva, že pravá „gořalka“ sa v Starej Ľubovni pálila už v prvej polovici 18. storočia, čo je skôr ako sa pôvodne predpokladalo.

Objav, ktorý mení dejiny liehovarníctva na Slovensku.

Najstaršia zachovaná kamenná pálenica v Ľubovni sa radí k jedinečným stavbám svojho druhu na území Slovenska! Kamenný liehovar z polovice 18. storočia patril hradnému panstvu. V tom čase prešlo podhradie Ľubovnianskeho hradu veľkou barokovou prestavbou. Ďalšie zmienky o liehovare sa uvádzajú pri opise hradu Ľubovňa v Uhorskom geografickom slovníku z roku 1851. Na starú tradíciu liehovarníctva neskôr nadviazala staroľubovnianska rodina Morgenbesserovcov.Podľa nájdených dokumentov mal liehovar štyri miestnosti, viedol do neho vodovod, a jeho súčasťou boli dve studne, i miestnosť na umývanie plodín. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Ide podľa všetkého o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska!

Dejiny Starej Ľubovne sú úzko prepojené s Poľskom. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dal do poľského zálohu 16 spišských miest a Ľubovniansky hrad sa stal na neuveriteľných 360 rokov administratívnym centrom založeného územia (od r. 1412 do r. 1772). Do záveru spomínaného obdobia podľa historika Miroslava Števíka spadá aj vznik najstaršieho známeho ľubovnianskeho liehovaru. Je preto veľmi pravdepodobné, že prví staroľubovnianski liehovarníci čerpali informácie o výrobe kvalitného liehu práve z Poľska, kde sa história jeho výroby stala otázkou národnej prestíže. Naši severní susedia už niekoľko rokov vedú s Ruskom historický i mediálny spor o pôvod vodky.

Zatiaľ čo Poliaci tvrdia, že vodka sa v ich krajine vyrábala už od konca 13. storočia, Rusi naopak posúvajú vznik „obilnej liehoviny“ podľa niektorých zdrojov na prelom 12. a 13. storočia. Doložené písomnosti zatiaľ datujú vznik prvého liehovaru v Rusku najskôr medzi roky 1448 a 1478. Pôvod vodky sa tak stáva predmetom vášnivých historických diskusií a zdĺhavého dokazovania, zatiaľ s nejasným víťazom.

Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob čistenia vašich okuliarov je pod tečúcou vodou s pridaním pár kvapiek prostriedku na umývanie riadu. Potom by ste ich mali vysušiť mäkkou bavlnenou handričkou. Váš optik vám rád ponúkne mikrovláknovú utierku, ktorá je vhodná pre čistenie vašich okuliarov, keď ste mimo domu.

Ak na čistenie šošoviek používate špeciálne vlhčené utierky, uistite sa, že sú dostatočne vlhké. Aby ste zabránili zahmlievaniu šošoviek, mali by ste po vyčistení vlhčenou utierkou taktiež utrieť šošovky do sucha čistou handričkou. Odolné nečistoty ako škvrny od oleja na vyprážanie sa dajú najlepšie odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov na sklo alebo u vášho optika v ultrazvukovom kúpeli.

Niekoľko dôležitých odporúčaní

  • Nikdy nevystavujte okuliare s plastovými šošovkami s povrchovou úpravou extrémnemu slnečnému svetlu pri vysokých teplotách (napríklad na palubovke auta zaparkovaného na slnku).
  • Najbezpečnejšie miesto pre vaše okuliare, keď ich nenosíte, je tvrdé púzdro. Chráni ich voči poškriabaniu, ohnutiu alebo slnku.
  • Nikdy neukladajte vaše okuliare na tvrdý povrch obrátené šošovkami nadol.
  • Používajte v zime prostriedok proti zahmlievaniu, aby ste zabránili zahmlievaniu šošoviek pri náhlej zmene teploty.

História prechádza do prítomnosti

Prvé správy o hostincoch, v ktorých sa podávali nápoje, siahajú do ďalekého stredoveku. Na území mesta Stará Ľubovňa, popri ceste do Poľska, stála po stáročia „taberna Krempak“, azda najznámejšia krčma na uhorsko-poľskom pohraničí! Existenciu krčmy potvrdzujú písomnosti z roku 1343. V tom istom roku povýšil uhorský kráľ Ľudovít Veľký Starú Ľubovňu na kráľovské mesto a Ľubovňanom, okrem iného, udelil právo na slobodnú krčmu. Tí v nej uplatňovali výčapné právo „pre svoj úžitok“.

Početnejšie záznamy o pivovarníctve či obchode s vínom v Starej Ľubovni sa zachovali už od 16. storočia. Jednoznačné doklady zachované od 18. storočia dokumentujú stáročnú tradíciu liehovarníctva v Starej Ľubovni, ktorá sa z podhradia pričinením rodiny Morgenbesserovcov časom preniesla priamo do mesta. Vo výrobe kvalitnej pálenky, nadväzujúcej na starú tradíciu, meranú tromi stáročiami, sa v meste pod hradom Ľubovňa pokračuje i v súčasnosti.