Archív značky: minca

Nález stredovekých šperkov na hrade Ľubovňa

Pri rekonštrukčných prácach, ktoré prebiehajú na renesančnom paláci hradu Ľubovňa boli nájdené strieborná šperky (denár) z čias vlády uhorského kráľa Mateja Korvína ( 1485 – 1490). Na strane A (predná strana šperku) denára je polený štít s brvnami a dvojkrížom, na strane R (zadná strana šperku) je dvojkríž a značka. Po obvode je na strane A „MONETA MATHIE“ (minca Mateja) a na strane R „REGIS HUNGARI“ (Uhorské kráľovstvo).

Šperk bol nájdený majstrom murárom Štefanom Kožiakom pri zemných prácach v objekte stredovekej kuchyne renesančného paláca.
Šperky sú ojedinelým nálezom v útrobách hradu Ľubovňa. Za posledné desaťročia neboli v areáli hradu nájdené žiadne šperky ani iné klenoty. Zaujímavosťou je , že uhorský šperk je z čias kedy Ľubovnianske panstvo bolo súčasťou tzv.„ Spišského zálohu (1412 – 1772)“ s centrom správy na hrade Ľubovňa.
V Starej Ľubovni dňa 26.8.2009