Archív značky: dioptrické okuliare

História okuliarov

História okuliarov - slnečné okuliare, dioptrické okuliare, rámy na okuliare

Okuliare sú jeden z tých kľúčových vynálezov, ktorý zabezpečoval prevahu Európy z hľadiska technického pokroku v stredoveku. Ekonomický historik David Landes poukazuje vo svojej knihe “Bohatstvo a chudoba národov“ na to, že vynález okuliarov má vplyv na pracovný život a tým aj na zvyšovanie pracovných miest, ktoré sú závislé na dobrom zraku.

Práve vďaka tomuto vynálezu sa počet pracovných miest  viac ako zdvojnásobil. Okuliare boli dôležité pre spisovateľov, vydavateľov, nástrojárov, tkáčov či kovorobotníkov. Zdvojnásobenie počtu pracovných miest  v špecializovaných technických profesiách predstavuje zdvojnásobenie kvalifikovaných pracovníkov. Okrem toho okuliare vytvárali podmienky pre výrobu presnejších a dokonalejších nástrojov, čo vytváralo podmienky na výrobu komplexných strojov a prispievalo tak k technickému pokroku.

Už filozof René Descartes povedal: “ Kvalita nášho života závisí od našich zmyslov. Najkomplexnejší z nich je zrak.  Preto vynálezy, ktoré zlepšujú jeho výkon, patria medzi najužitočnejšie.

Sociálny a kultúrny význam

Okuliare, platí to čiastočne aj dnes, sú znamením inteligencie. A to ako v pozitívnom, tak aj v negatívnom zmysle slova. Tieto predsudky  pochádzajú z čias, keď si okuliare, vďaka ich cene, si mohli dovoliť iba ekonomicky lepšie situovaní ľudia, čo boli väčšinou ľudia, ktorí mali dostatočné finančné prostriedky na získanie vysokoškolského vzdelania. Toto bolo aj motívom Červených Kmérov, za ich vlády v Kambodži, aby prenasledovali intelektuálov ako potenciálnych nepriateľov komunistického roľníckeho štátu.

Počet užívateľov okuliarov stále rastie. Podľa štatistických zistení z r.2008 len v Nemecku až 62% percent obyvateľov starších ako 16 rokov potrebuje vizuálnu korekciu. Z toho o 8 % viac žien ako mužov. V čase prvého prieskumu v r.1952 to bolo iba 43 %.

Slnečné okuliare

Predchodcami okuliarov boli predmety, ktoré mali za úlohu chrániť oči pred slnečným žiarením. Boli to kúsky zvieracích kostí alebo kúsky kôry s úzkymi otvormi pre oči. Používali ich obyvatelia na ďalekom severe, v Ázii a Amerike.

Prvé slnečné okuliare, respektíve ich vzdialení predkovia, sa objavili v Číne koncom XII. storočia. Používali ich sudcovia, ktorí si nimi chránili oči pred svedkami, aby títo nevideli výraz v ich očiach. Rovako pomáhali utajiť ich postoj pri vynesení rozsudku. V Číne sa slnečné okuliare stali známe za vlády dynastie Ming /1368-1644 /.

Prvú komerčnú objednávku slnečných okuliarov asi 200 000 ks uskutočnil Napoleon počas egyptskej výpravy /1798-1801 /. Nariadil ,aby sa vo výstroji každého vojaka nachádzali tmavo sfarbené sklá, pretože veľa vojakov trpelo poškodením zraku prudkým africkým slnkom. Toto poškodenie malo často trvalé následky, prejavujúce sa ako šedý zákal.

Okuliare na čítanie.

Predchodcami dioptrických okuliarov na čítanie boli nástroje na zlepšenie zraku. Na tento účel sa využívali leštené kryštály alebo sklenené figúrky na jedno oko.

Aj keď neexistujú presné údaje o vynájdení prvých dioptrických okuliarov, prvý písomný doklad o ich existencii pochádza z roku 1289. Predpokladá sa, že okuliare boli vynájdné v roku 1284 v Taliansku.

O určenie toho, kto je skutočným autorom tohto veľmi užitočného vynálezu slúžiacemu všetkým ľuďom sa viedli dlhé diskusie a spory. V knihe “Vysvetlenie tajomných vecí” z roku 1240 sa uvádza: ”Keď  v Číne starí ľudia pociťovali závraty a zhoršilo sa ich videnie, dali si pred oči au-Tai. Tvary písmen nadobudli ostrosť a jasnosť.” Nedávne výskumy však ukázali, že táto pasáž bola do knihy vložená až v XV. storočí. Od r. 1300 stanovy cechu benátskych sklárov na riadili výrobu skiel, označovaných ako optické šošovky. Tým sa zamedzilo šíreniu odporúčaných falošných krištáľovo čistých skiel.

Prvé okuliare s rámom sa objavili v XVII. storočí. Boli to ľahké tenké strieborné rámy, so sklami s dioptrickými šošovkami. Ako prvé okuliare s rámami boli takzvané monokle. Vývoj rámov pokračoval až do súčasnej podoby.

Prvé bifokálne šošovky vynašiel Benjamin Franklin v XIX.storočí. Tento vynález umožňuje používať jedny okuliare ako do diaľky, tak i na čítanie. Umožňuje to konštrukcia optickej šošovky. Jej horná časť zabezpečuje dobré videnie do diaľky, spodná na krátku vzdialenosť. Moderným pokračovaním bifokálnych šošoviek sa stali progresívne šošovky. Zabezpečujú prechod dioptrií uložených vo vnútri objektívu, pričom vonkajší povrch ostáva hladký. Tým zabezpečujú estetický vzhľad.

Moderné technológie umožňujú vyrábať dioptrické okuliare s vysokým stupňom presnosti na základe špecifických vlastností oka, rovnako ako šošovky pre astigmatické a spherocylindrické oči.

Ďalší pokrok predstavujú šošovky so schopnosťou meniť sfarbenie v závislosti od intenzity svetelných a ultrafialových lúčov.

Vo väčšine prípadov môžeme rozdeliť oči do troch skupín:

  • A/ Emetropické, to znamená normálne zdravé oči. Ich nositeľ vidí pozorované predmety jasne, ostro, bez  pocitu napätia. Túto schopnosť si oči zachovávajú aj pri náhlej zmene vzdialenosti pozorovaných predmetov. Zabezpečuje to šošovka, ktorá láme svetelné lúče tak, aby dopadli priamo na sietnicu. Táto schopnosť sa poškodením, vrodenými chybami alebo vekom znižuje.
  • B/ Krátkozraké oči  zabezpečujú ostré a jasné videnie len na krátku vzdialenosť. Je to spôsobené tým, že šošovka láme svetelné lúče tak, že obraz pozorovaného predmetu sa nepremietne na sietnici ale pred ňou. Preto krátkozraký človek nevidí vzdialené predmety vôbec alebo len nejasne.
  • C/ Ďalekozraké oči poskytujú jasné a ostré videnie vzdialených predmetov. Čiže sa dostavuje opačný problém ako pri krátkozrakosti. V tomto prípade šošovka láme svetelné lúče tak, že obraz pozorovaného predmetu sa premietne za sietnicou.

Tieto refrakčné chyby, uvedené v bodoch B a C sa eliminujú pomocou optických šošoviek alebo dioptrických okuliarov.

Bezpečnostné okuliare.

Okuliare sú používané v rôznych oblastiach života. Chránia oči pred zranením a škodlivými vplyvmi ako sú chemikálie, žiarenie, iskry alebo rôzne nečistoty. V závislosti na aplikácii môžu byť okuliare vybavené efektom lomu podľa požiadaviek bezpečnostného predpisu. Sú predmetom určitých funkčných a kvalitatívnych požiadaviek stanovených kritériami kvality. Vo všeobecnosti platia pre používanie ochranných okuliarov, patriacich do kategórie ochranných prostriedkov, všetky predpisy stanovené zákonom. Tieto sú taxatívne vymenované v dokumente Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Vo vojenskej oblasti, existujú rôzne bezpečnostné normy, podľa ktorých je kvalita okuliarov  definovaná a stanovená napríklad v obvyklom štandarde ANSI Spojených štátov alebo štandarde STANAG NATO.

Funkciu ochranných okuliarov plnia tiež aj športové okuliare ako napr. plavecké alebo cyklistické okuliare. Do kategórie ochranných okuliarov patria i takzvané Paukbrillen, ktoré sa nosia pri narábaní s ostrými zbraňami.

Medzi ochranné okuliare zaraďujeme i slnečné okuliare, ako ľahšiu formu z hľadiska ich materiálového prevedenia.

Športové okuliare

Najmä pri športových aktivitách patrí bezpečnosť medzi priority aj pri výrobe ochranných okuliarov. Špeciálne vodné športové okuliare majú účinné tvárové tesnenie, ktoré chráni oči pred vodou a vetrom. Nastaviteľné sedielka s gumovou rukoväťou poskytujú pevné a bezpečné ukotvenie. Ich často veľmi širokouhlé objektívy poskytujú široké zorné pole. Vzhľadom k veľmi účinnému tesneniu sú okuliare vybavené vetracím systémom, ktorý zabraňuje zahmlievaniu skiel. Športové okuliare musia byť vyrobené z nerozbytných materiálov. Rovnako to platí aj pre rámy, ktoré musia byť odolné voči zlomeniu. Okuliare na vodné športy sú často vybavené pružnou záložnou páskou, ktorá zabraňuje ich strate.

Špeciálnu kategóriu športových okuliarov tvoria dioptrické okuliare, ktoré sa dodávajú podĽa individuálnych požiadaviek užívateľa a ktoré poskytujú flexibilitu a pohodlie. Tieto okuliare však patria do vyššej cenovej kategórie. Vnútorné bezpečnostné predpisy však pripúšťajú aj alternatívne riešenie, ktoré spočíva v tom, že šošovky sa jednoducho priskrutkujú z vnútornej strany na sklá okuliarov.

Lyžiarske okuliare

Lyžiarske okuliare spĺňajú v plnom rozsahu požiadavky kladené na dokonalú ochranu očí. Sneh nielen odráža slnečné lúče, ale aj znásobuje ich intenzitu. Preto všetky ochranné okuliare používané pri zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach alebo snowboardingu chránia oči pred poškodením slnečnými lúčami. Lyžiarske okuliare musia však spĺňať aj ďalšie požiadavky. Zaručujú dobrú viditeľnosť aj v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Napríklad pri zamračenej oblohe aj pri snežení. V neposlednom rade chránia oči pred chladom a vetrom. Sú odolné proti nárazom a majú dobrú priľnavosť k tvári. Dobre sedia aj pod helmou.