Najnovšie príspevky

Nový historický objav

Najstarší zachovaný liehovar na Slovensku je v Starej Ľubovni

Historici objavili jeden z najpodrobnejších dokumentov o liehovarníctve na Slovensku

Zaujímavý objav sa podaril historikovi Miroslavovi Števíkovi z Ľubovnianskeho múzea. Z archívnych dokumentov, ktoré podrobne preskúmal vyplýva, že v Starej Ľubovni stojí najstarší zachovaný liehovar na Slovensku, postavený už v polovici 18. storočia. Ako kultúrne pamiatky sú na Slovensku evidované liehovary v Holíči a v Spišských Vlachoch, ktoré však vznikli až koncom 19., resp. na počiatku 20. storočia. Kamenný liehovar v Ľubovni je tak napríklad o viac než 100 rokov starší ako najstarší registrovaný liehovar v USA, kde sa vyrába svetoznáma whisky Jack Daniels (až v r. 1886).

Vzácny plán a ďalšie dokumenty, ktoré historik preložil, podrobne popisujú nielen časové súvislosti vzniku liehovaru, ale aj to, kde, a z akých surovín sa v Ľubovni pred cca 250 rokmi pálil alkohol. Už podľa záznamu z r. 1747 bola časť žita, pestovaného pod hradom, odovzdaná miestnym „gorzelnikom“ na pálenie „gorzalky“ (všeobecný názov pre lieh z pšenice a iných obilnín, z ktorého sa vyrába napr. vodka). Z toho vyplýva, že pravá „gořalka“ sa v Starej Ľubovni pálila už v prvej polovici 18. storočia, čo je skôr ako sa pôvodne predpokladalo.

Objav, ktorý mení dejiny liehovarníctva na Slovensku.

Najstaršia zachovaná kamenná pálenica v Ľubovni sa radí k jedinečným stavbám svojho druhu na území Slovenska! Kamenný liehovar z polovice 18. storočia patril hradnému panstvu. V tom čase prešlo podhradie Ľubovnianskeho hradu veľkou barokovou prestavbou. Ďalšie zmienky o liehovare sa uvádzajú pri opise hradu Ľubovňa v Uhorskom geografickom slovníku z roku 1851. Na starú tradíciu liehovarníctva neskôr nadviazala staroľubovnianska rodina Morgenbesserovcov.Podľa nájdených dokumentov mal liehovar štyri miestnosti, viedol do neho vodovod, a jeho súčasťou boli dve studne, i miestnosť na umývanie plodín. Základ starého liehovaru stojí pod hradom dodnes. Ide podľa všetkého o najstarší zachovaný objekt tohto druhu na území Slovenska!

Dejiny Starej Ľubovne sú úzko prepojené s Poľskom. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dal do poľského zálohu 16 spišských miest a Ľubovniansky hrad sa stal na neuveriteľných 360 rokov administratívnym centrom založeného územia (od r. 1412 do r. 1772). Do záveru spomínaného obdobia podľa historika Miroslava Števíka spadá aj vznik najstaršieho známeho ľubovnianskeho liehovaru. Je preto veľmi pravdepodobné, že prví staroľubovnianski liehovarníci čerpali informácie o výrobe kvalitného liehu práve z Poľska, kde sa história jeho výroby stala otázkou národnej prestíže. Naši severní susedia už niekoľko rokov vedú s Ruskom historický i mediálny spor o pôvod vodky.

Zatiaľ čo Poliaci tvrdia, že vodka sa v ich krajine vyrábala už od konca 13. storočia, Rusi naopak posúvajú vznik „obilnej liehoviny“ podľa niektorých zdrojov na prelom 12. a 13. storočia. Doložené písomnosti zatiaľ datujú vznik prvého liehovaru v Rusku najskôr medzi roky 1448 a 1478. Pôvod vodky sa tak stáva predmetom vášnivých historických diskusií a zdĺhavého dokazovania, zatiaľ s nejasným víťazom.

Najjednoduchší a najefektívnejší spôsob čistenia vašich okuliarov je pod tečúcou vodou s pridaním pár kvapiek prostriedku na umývanie riadu. Potom by ste ich mali vysušiť mäkkou bavlnenou handričkou. Váš optik vám rád ponúkne mikrovláknovú utierku, ktorá je vhodná pre čistenie vašich okuliarov, keď ste mimo domu.

Ak na čistenie šošoviek používate špeciálne vlhčené utierky, uistite sa, že sú dostatočne vlhké. Aby ste zabránili zahmlievaniu šošoviek, mali by ste po vyčistení vlhčenou utierkou taktiež utrieť šošovky do sucha čistou handričkou. Odolné nečistoty ako škvrny od oleja na vyprážanie sa dajú najlepšie odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov na sklo alebo u vášho optika v ultrazvukovom kúpeli.

Niekoľko dôležitých odporúčaní

  • Nikdy nevystavujte okuliare s plastovými šošovkami s povrchovou úpravou extrémnemu slnečnému svetlu pri vysokých teplotách (napríklad na palubovke auta zaparkovaného na slnku).
  • Najbezpečnejšie miesto pre vaše okuliare, keď ich nenosíte, je tvrdé púzdro. Chráni ich voči poškriabaniu, ohnutiu alebo slnku.
  • Nikdy neukladajte vaše okuliare na tvrdý povrch obrátené šošovkami nadol.
  • Používajte v zime prostriedok proti zahmlievaniu, aby ste zabránili zahmlievaniu šošoviek pri náhlej zmene teploty.

História prechádza do prítomnosti

Prvé správy o hostincoch, v ktorých sa podávali nápoje, siahajú do ďalekého stredoveku. Na území mesta Stará Ľubovňa, popri ceste do Poľska, stála po stáročia „taberna Krempak“, azda najznámejšia krčma na uhorsko-poľskom pohraničí! Existenciu krčmy potvrdzujú písomnosti z roku 1343. V tom istom roku povýšil uhorský kráľ Ľudovít Veľký Starú Ľubovňu na kráľovské mesto a Ľubovňanom, okrem iného, udelil právo na slobodnú krčmu. Tí v nej uplatňovali výčapné právo „pre svoj úžitok“.

Početnejšie záznamy o pivovarníctve či obchode s vínom v Starej Ľubovni sa zachovali už od 16. storočia. Jednoznačné doklady zachované od 18. storočia dokumentujú stáročnú tradíciu liehovarníctva v Starej Ľubovni, ktorá sa z podhradia pričinením rodiny Morgenbesserovcov časom preniesla priamo do mesta. Vo výrobe kvalitnej pálenky, nadväzujúcej na starú tradíciu, meranú tromi stáročiami, sa v meste pod hradom Ľubovňa pokračuje i v súčasnosti.

Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010

 

V dňoch 21. – 24. januára 2010 sa v Inchebe Expo Bratislava uskutočnil 15. veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010. Veľtrh ITF Slovakiatour sa za 15 rokov svojej existencie stal najvýznamnejším veľtržným podujatím na Slovensku. Prehľadnosť ponuky cestovných kancelárií a služieb v oblasti cestovného ruchu, zahraničných turistických zaujímavostí, krajín a regiónov, ako aj domácich regiónov zaraďuje veľtrh medzi najdôležitejšie veľtrhy svojho druhu v strednej Európe. Popri veľtrhu bude otvorená aj výstava okuliarov a rámov na okuliare.

Na veľtrhu sa v tomto roku predstavilo rekordných 536 vystavovateľov z 32 krajín. Veľtrh navštívilo 65 124 návštevníkov. Partnerskou krajinou veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR bolo Chorvátsko a domácim partnerským regiónom bol Trnavský samosprávny kraj. Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík a ďalší slovenskí, ale aj zahraniční predstavitelia. Zároveň boli vyhlásené aj osobnosti cestovného ruchu za rok 2008. Veľtrh bol propagovaný v rôznych slovenských celoštátnych a regionálnych médiách, rádiách a novinách.

Na tomto veľtrhu sa pod erbom Starej Ľubovne prezentovalo aj Ľubovnianske múzeum. Mesto Stará Ľubovňa je jedným zo štyroch kráľovských miest a spolu s Bardejovom, Kežmarkom a Levočou sa prezentovali v stánku Prešovského samosprávneho kraja. Stará Ľubovňa k svojej prezentácii pripojila aj partnerské mesto z Poľska – Nowy Sącz.

Usilovali sme sa, aby naša prezentácia na veľtrhu bola úspešná, a aby v roku 2010 naše mesto, hrad, skanzen, stredoveký vojenský tábor a ďalšie pamiatky, stravovacie zariadenia, hotely, kúpele, prírodné krásy, navštívilo veľa spokojných turistov.

Nález stredovekých šperkov na hrade Ľubovňa

Pri rekonštrukčných prácach, ktoré prebiehajú na renesančnom paláci hradu Ľubovňa boli nájdené strieborná šperky (denár) z čias vlády uhorského kráľa Mateja Korvína ( 1485 – 1490). Na strane A (predná strana šperku) denára je polený štít s brvnami a dvojkrížom, na strane R (zadná strana šperku) je dvojkríž a značka. Po obvode je na strane A „MONETA MATHIE“ (minca Mateja) a na strane R „REGIS HUNGARI“ (Uhorské kráľovstvo).

Šperk bol nájdený majstrom murárom Štefanom Kožiakom pri zemných prácach v objekte stredovekej kuchyne renesančného paláca.
Šperky sú ojedinelým nálezom v útrobách hradu Ľubovňa. Za posledné desaťročia neboli v areáli hradu nájdené žiadne šperky ani iné klenoty. Zaujímavosťou je , že uhorský šperk je z čias kedy Ľubovnianske panstvo bolo súčasťou tzv.„ Spišského zálohu (1412 – 1772)“ s centrom správy na hrade Ľubovňa.
V Starej Ľubovni dňa 26.8.2009

Raiszovci opäť na hrade!

Portréty hradného pána s manželkou po 150 rokoch opäť vystavené na hrade Ľubovňa!

Ľubovnianskym múzejníkom sa minulý týždeň v oblasti získavania exponátov podaril husársky kúsok . Na zahraničnej služobnej ceste v meste Baja (Maďarsko) sa riaditeľka múzea Mgr. Monika Pavelčíková a správca hradu Dr. Dalibor Mikulík stretli s potomkom šľachtického rodu hradu Ľubovňa po meči Georgesom Lublovárym (Ľubovniansko-hradským). Georges Lublováry je potomok Juraja Félixa Raisza, ktorý vlastnil hrad Ľubovňa v rokoch 1819 – 1880. Múzejníci sa z cesty nevrátili naprázdno. Georges Lublováry (t.č. žijúci v Luxembursku) daroval hradu Ľubovňa originálne slnečné okuliare pánov Juraja Félixa Raisza a jeho manželky Apolónie Teoke. Je veľmi dôležité spomenúť, že podoby týchto hradných pánov do roku 2008 neboli vôbec známe. Obrazy budú ihneď po reštaurátorských prácach vystavené v expozícii na hrade Ľubovňa. Manželský pár Raizsovcov je pochovaný ako jediný z hradných pánov priamo na hrade Ľubovňa, pred kaplnkou sv. Michala. Veľmi zaujímavá bola reakcia darcu Georgesa Lublováryho, ktorý po prevoze portrétov na hrad napísal kastelánovi hradu : „Som rád, že Félix a Apolónia sú opäť doma. Prajem im dobrú noc na hrade Ľubovňa. Je to prekrásny pocit vrátiť ich tam, kde prežili svoj život“.

Obnova zrúcaniny renesančného paláca hradu Ľubovňa

Ľubovnianske múzeum – hrad začalo v októbri 2008 obnovu zrúcaniny renesančného paláca hradu Ľubovňa.

Tento palác bol postavený po roku 1553 podľa projektov vynikajúceho architekta Jána Frankensteina. V dolnej časti bol v skale vysekaný pivovar, nad ním sa nachádzala pekáreň, kuchyňa a sklady. V najvrchnejšej časti bola situovaná reprezentačná sieň a obytné miestnosti. Je potrebné spomenúť, že renesančný palác hradu Ľubovňa je ruinou od roku 1772 a s jeho obnovou nezačala ani samotná uhorská cisárovná Mária Terézia, ale ani poslední súkromní majitelia hradu Ľubovňa – Raiszovci či Zamoyski.

Bezpečné videnie pri športe

Dobré videnie pri športe je veľmi dôležité. Individuálne športové okuliare vám môžu pomôcť zlepšiť vašu hru. Pretože len s okuliarmi vo vašich predpísaných dioptriách môžete včas rozpoznávať riziká, vašich spoluhráčov alebo ich signály a včas na ne reagovať. Vhodné okuliare taktiež chránia vaše oči pred zranením zavineným cudzím telesom, pred konjunktivitídou alebo UV žiarením. Odporúčame plastové šošovky, ktoré sú odolné voči rozbitiu, a taký okuliarový rám, aby vaše okuliare boli čo najľahšie a aby vás chránili pred zranením, ak spadnete.

Ochrana pred čelným vetrom, aj keď nosíte progresívne šošovky

Bez ochrany sa ľudské oko dokáže vysporiadať s rýchlosťou do 10 km/h. Vyššia rýchlosť vedie k podráždeniu a spôsobuje slzenie očí. Vaše videnie je obmedzené. Športové okuliare s veľkým prehnutím poskytujú v tomto prípade efektívnu ochranu. Ak nosíte progresívne šošovky, stále sa môžete spoľahnúť na vysokokvalitné športové šošovky značky Rodenstock. Vysokovýkonné progresívne šošovky Impression® Sport vám ponúkajú výhody skutočnej progresívnej šošovky so zakrivením a optimalizovanými hodnotami pri pohľade do blízka, na stred, ako aj do diaľky – špeciálne navrhnutý dizajn pre športovcov.

V bazéne

Pri správnej dávke nie je chlórovaná voda v bazénoch škodlivá pre oči. Napriek tomu však pridlhé kúpanie sa v chlórovanej vode môže podráždiť membrány sliznice oka a spôsobiť pálenie alebo svrbenie. Vhodné plavecké okuliare chránia vaše oči a zabraňujú ich sčervenaniu.

Prvá etapa obnovy paláca sa má zrealizovať do augusta 2010 a jej súčasťou je stabilizovanie paláca, obnova klenieb, pivovaru, vybudovanie múrov, stabilizácia vnútorného korpusu paláca a príprava osadenia strechy. Prípravné práce spojené so samotnou realizáciou trvali 2 roky (statický výskum, geologický výskum, hydrogeologický výskum, archeologický výskum a historicko–architektonický výskum). Obnova renesančného paláca hradu Ľubovňa je financovaná zriaďovateľom Ľubovnianskeho múzea – Prešovským samosprávnym krajom. Obnova tejto zrúcaniny je finančne aj stavebne najnáročnejšou investičnou aktivitou v dejinách Ľubovnianskeho múzea. V prvej etape obnovy paláca sa počíta s preinvestovaním 697 072.- Eur (21 mil.Sk). Touto aktivitou pokračuje múzeum v začatej obnove horného hradu z roku 1998, kedy sa začalo s obnovou hlavnej hradnej veže (1998 – 2003).

Ľubovnianski múzejníci na futbalovom turnaji

 

V závere minulého roku sa múzejníci z Ľubovne zúčastnili futbalového turnaja v Novej Ľubovni. Memoriál Štefana Kmeča sa organizuje každoročne v telocvični miestnej základnej školy. Napriek tomu, že mužstvo múzea sa turnaja zúčastnilo po prvýkrát, v záverečnom zápase základnej skupiny sa múzejníkom podarilo zvíťaziť, a tak odišli z turnaja so cťou. Skrátka, NIE JE DÔLEŽITÉ ZVÍŤAZIŤ…

V roku 2009 sa však pokúsia dokázať, že NIE JE DÔLEŽITÉ SA IBA ZÚČASTNIŤ, ALE AJ VYHRAŤ…